Close

Tháng Ba 14, 2018

Bến Tre: Phát triển bền vững ngành tôm

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 7% năm nay, tỉnh Bến Tre đã chọn thủy sản là lĩnh vực đóng vai trò, nhiệm vụ quan trọng, trong đó, con tôm sẽ là đột phá.

Mô hình nuôi tôm trong ao lót bạt, phủ lưới lan

Mô hình nuôi tôm trong ao lót bạt, phủ lưới lan

Năm 2018, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản là 3,49%, trong đó, thủy sản tăng 5,4%. Trong điều kiện khai thác thủy sản ngày càng khó khăn, tỉnh đặt kỳ vọng vào sự phát triển và tăng trưởng của nghề nuôi thủy sản, trong đó trọng tâm là tôm biển.

Bat lot ao tom 6L3.1

Bat lot ao tom 6L7.1

Bat lot ao tom 6L8.1

Để làm được điều này, tỉnh Bến Tre sẽ đi theo hướng thay đổi phương thức sản xuất, trong đó ưu tiên nuôi tôm trong ao lót bạt, phủ lưới ứng dụng công nghệ cao, nuôi hai giai đoạn hay luân vụ… Cùng đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm tôm biển trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp từ cơ chế, chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, kêu gọi đầu tư, nhất là nuôi thủy sản công nghệ cao mà nhà máy chế biến tôm…

Nguồn: Phạm Thu – Thủy Sản Việt Nam

Bài viết liên quan