Close

Tháng Mười Một 19, 2018

Thi công bạt lót ao tôm tại hộ Anh Trực – TX. Duyên Hải, Trà Vinh

Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Trực

Địa điểm: TX. Duyên Hải, Trà Vinh

Bat lot ao tom ATruc1.1

Bat lot ao tom ATruc2.1

Bat lot ao tom ATruc3.1

Bat lot ao tom ATruc4.1

Bat lot ao tom ATruc10.1

Bat lot ao tom ATruc5.1

Bat lot ao tom ATruc6.1

Bat lot ao tom ATruc7.1

Bat lot ao tom ATruc8.1

Bat lot ao tom ATruc9.1

Bài viết liên quan