Close

Tháng Mười 30, 2018

Thi công lót bạt cho ao tròn khung sắt tại hộ Anh Trạng – Kiên Lương, Kiên Giang

Công trình: Lót bạt cho ao tròn khung sắt tại hộ anh Trạng

Địa điểm: Kiên Lương, Kiên Giang

Bat lot ao tron ATr2.1

Bat lot ao tron ATr1.1

Bat lot ao tron ATr3.1

Bat lot ao tron ATr4.1

Bat lot ao tron ATr7.1

Bat lot ao tron ATr8.1

Bat lot ao tron ATr11.1

Bat lot ao tron ATr9.1

Bat lot ao tron ATr10.1

Bat lot ao tron ATr13.1

 Tiếp tục cập nhật …….

Bài viết liên quan